سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين علمی فناوری (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/elmi4 Thu, 26 Nov 2020 07:49:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 07:49:50 GMT علمی فناوری (مسابقه ملی) 60