سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/internatinal13B70 Thu, 21 Jan 2021 02:05:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 21 Jan 2021 02:05:48 GMT مستند بیش از 70 دقیقه ( مسابقه بین الملل) 60