سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/Mosabeghe_30_60 Sun, 20 Sep 2020 04:55:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 20 Sep 2020 04:55:30 GMT مسابقه بین الملل ( 30 تا 60 دقیقه) 60