سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستندهای بلند) :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilms8/mosabeghe_long Fri, 07 May 2021 00:37:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 07 May 2021 00:37:53 GMT مسابقه ملی (مستندهای بلند) 60