سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند جنگ(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/jang Sun, 25 Jul 2021 04:47:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 25 Jul 2021 04:47:48 GMT مستند جنگ(مسابقه ملی) 60 اربعین- آئین شیعی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5558/اربعین-آئین-شیعی کارگردان: عبدالرسول گلبن ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:36:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5558/اربعین-آئین-شیعی آک- آپ- آس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5557/آک-آپ-آس کارگردان: محمدعلی هاشم زهی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:34:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5557/آک-آپ-آس آخر شاهنامه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5556/آخر-شاهنامه کارگردان: شریف اسلامی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 06:33:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5556/آخر-شاهنامه پس از 17روز http://www.irandocfest.ir/fa/news/5544/17روز کارگردان: بابک بهرام بیگی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:49:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5544/17روز بی بی تولدت مبارک http://www.irandocfest.ir/fa/news/5543/بی-تولدت-مبارک کارگردان: سید حامد نوبری ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:45:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5543/بی-تولدت-مبارک یوما یعنی مادر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5541/یوما-یعنی-مادر کارگردان: آزاده آریا منش ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:40:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5541/یوما-یعنی-مادر یک عاشقانه برای احمد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5540/یک-عاشقانه-احمد کارگردان: امیر کاشرفی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:37:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5540/یک-عاشقانه-احمد یک جای امن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5539/یک-جای-امن کارگردان: احمد صراف یزد ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:35:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5539/یک-جای-امن  و اما زندگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5538/و-اما-زندگی کارگردان: رضا طاهری ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:34:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5538/و-اما-زندگی نخل‌های سوخته http://www.irandocfest.ir/fa/news/5537/نخل-های-سوخته کارگردان: فیما امامی-رضا دریانوش ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 05:33:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5537/نخل-های-سوخته