سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/press/poster6 Tue, 24 Nov 2020 02:09:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 02:09:11 GMT پوستر 60 پوستر ششمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5431/پوستر-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت ]]> پوستر Mon, 29 Apr 2019 07:23:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5431/پوستر-ششمین-جشنواره-سینما-حقیقت