سینما حقیقت - آخرين عناوين مقررات http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/rules Thu, 26 Nov 2020 06:58:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 06:58:33 GMT مقررات 60 مقررات عمومی یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/2549/مقررات-عمومی-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران سینما حقیقت ]]> مقررات Sat, 01 Jul 2017 05:43:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2549/مقررات-عمومی-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران