سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/International-70 Wed, 12 May 2021 12:35:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:35:33 GMT مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) 60 انقراض کوسه‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4189/انقراض-کوسه-ها ۸۸ دقیقه،‌ آمریکا، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 10:04:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4189/انقراض-کوسه-ها لرزه‌های سخت و دور http://www.irandocfest.ir/fa/news/4188/لرزه-های-سخت-دور ۷۵ دقیقه، اسپانیا، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 10:03:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4188/لرزه-های-سخت-دور ساعت شلوغی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4187/ساعت-شلوغی ۸۰ دقیقه، مکزیک، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 10:01:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4187/ساعت-شلوغی جنگ نه ماهه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4186/جنگ-نه-ماهه ۷۳ دقیقه، مجارستان / قطر، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 09:57:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4186/جنگ-نه-ماهه از موسیقی تا سکوت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4185/موسیقی-سکوت ۷۲ دقیقه، استرالیا، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 09:55:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4185/موسیقی-سکوت رویارویی با اژدها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4184/رویارویی-اژدها ۸۰ دقیقه، آمریکا، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 09:51:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4184/رویارویی-اژدها در تمامی لحظات http://www.irandocfest.ir/fa/news/4183/تمامی-لحظات ۱۰۵ دقیقه، فرانسه، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 09:48:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4183/تمامی-لحظات فرشته‌ها از جنس نورند http://www.irandocfest.ir/fa/news/4182/فرشته-ها-جنس-نورند ۱۱۷ دقیقه، آمریکا / دانمارک / نروژ، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 09:47:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4182/فرشته-ها-جنس-نورند آلیشیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4181/آلیشیا ۹۰ دقیقه، هلند، ۲۰۱۷ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 09:44:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4181/آلیشیا هزار و یک زن چون من http://www.irandocfest.ir/fa/news/4180/هزار-یک-زن-چون ۷۶ دقیقه، افغانستان / فرانسه، ۲۰۱۸ ]]> مسابقه بین الملل(بیش از 70 دقیقه) Mon, 07 Jan 2019 09:41:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4180/هزار-یک-زن-چون