سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش میهمان http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mehman Sat, 12 Jun 2021 17:04:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 17:04:12 GMT بخش میهمان 60 کهریزک، چهارنگاه(اپیزود اول: اتاق202) http://www.irandocfest.ir/fa/news/4953/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-اول-اتاق202 کارگردان: رخشان بنی اعتماد ]]> بخش میهمان Mon, 04 Mar 2019 06:32:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4953/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-اول-اتاق202 کهریزک، چهارنگاه(اپیزود دوم، هملت در کهریزک) http://www.irandocfest.ir/fa/news/4952/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-دوم-هملت کارگردان: محسن امیر یوسفی ]]> بخش میهمان Mon, 04 Mar 2019 06:31:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4952/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-دوم-هملت کهریزک، چهارنگاه( اپیزود سوم: حکمت شادان) http://www.irandocfest.ir/fa/news/4951/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-سوم-حکمت-شادان کارگردان: پیروز کلانتری ]]> بخش میهمان Mon, 04 Mar 2019 06:29:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4951/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-سوم-حکمت-شادان کهریزک، چهارنگاه(اپیزود چهارم:عید) http://www.irandocfest.ir/fa/news/4950/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-چهارم-عید کارگردان: بهمن کیارستمی ]]> بخش میهمان Mon, 04 Mar 2019 06:26:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4950/کهریزک-چهارنگاه-اپیزود-چهارم-عید عروسی مقدس http://www.irandocfest.ir/fa/news/4947/عروسی-مقدس کارگردان: فرهاد ورهرام ]]> بخش میهمان Mon, 04 Mar 2019 06:02:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4947/عروسی-مقدس سکوت بره http://www.irandocfest.ir/fa/news/4946/سکوت-بره کارگردان: مهرداد احمدپور و مروارید پیدا ]]> بخش میهمان Mon, 04 Mar 2019 05:59:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4946/سکوت-بره پسرک چشم آبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4944/پسرک-چشم-آبی کارگردان: حسن لطفی ]]> بخش میهمان Mon, 04 Mar 2019 05:51:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4944/پسرک-چشم-آبی