سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/films Sun, 13 Jun 2021 19:17:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 19:17:29 GMT فیلم 60 تیزر دوازدهمین جشنواره http://www.irandocfest.ir/fa/news/5307/تیزر-دوازدهمین-جشنواره مشاهده و دریافت فایل تیزر ]]> فیلم Mon, 18 Mar 2019 11:12:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5307/تیزر-دوازدهمین-جشنواره تیزر دوازدهمین جشنواره http://www.irandocfest.ir/fa/news/5308/تیزر-دوازدهمین-جشنواره مشاهده و دریافت فایل تیزر ]]> فیلم Mon, 18 Mar 2019 11:03:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5308/تیزر-دوازدهمین-جشنواره