سینما حقیقت - آخرين عناوين هیات داوری ملی http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/Jurise/kotahentekhab Sat, 08 May 2021 18:34:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:34:59 GMT هیات داوری ملی 60 مستانه مهاجر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4374/مستانه-مهاجر متولد: 1353/تهران ]]> هیات داوری ملی Tue, 22 Jan 2019 05:46:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4374/مستانه-مهاجر امیر تاجیک http://www.irandocfest.ir/fa/news/4373/امیر-تاجیک متولد : 1360/ تهران ]]> هیات داوری ملی Tue, 22 Jan 2019 05:41:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4373/امیر-تاجیک معین کریم الدینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4372/معین-کریم-الدینی متولد: 1358/سیرجان ]]> هیات داوری ملی Tue, 22 Jan 2019 05:39:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4372/معین-کریم-الدینی منوچهر طیاب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4370/منوچهر-طیاب متولد:1316/تهران ]]> هیات داوری ملی Tue, 22 Jan 2019 05:36:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4370/منوچهر-طیاب محمد علی فارسی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4369/محمد-علی-فارسی متولد:1336/ورامین ]]> هیات داوری ملی Tue, 22 Jan 2019 05:33:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4369/محمد-علی-فارسی رامین حیدری فاروقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4368/رامین-حیدری-فاروقی متولد: 1345/تهران ]]> هیات داوری ملی Tue, 22 Jan 2019 05:18:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4368/رامین-حیدری-فاروقی علیرضا زرین دست http://www.irandocfest.ir/fa/news/4366/علیرضا-زرین-دست متولد 1324/تبریز ]]> هیات داوری ملی Mon, 21 Jan 2019 11:51:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4366/علیرضا-زرین-دست