سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/press/poster11 Sat, 12 Jun 2021 17:02:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 17:02:12 GMT پوستر 60 پوستر یازدهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4543/پوستر-یازدهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت دریافت پوستر یازدهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت ]]> پوستر Sun, 27 Jan 2019 08:37:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4543/پوستر-یازدهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت پوستر نکوداشت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4163/پوستر-نکوداشت دریافت فایل پوستر   ]]> پوستر Sun, 06 Jan 2019 09:12:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4163/پوستر-نکوداشت پوستر هشتمین جایزه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4162/پوستر-هشتمین-جایزه-شهید-آوینی دریافت فایل پوستر هشتمین جایزه شهید آوینی ]]> پوستر Sun, 06 Jan 2019 08:28:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4162/پوستر-هشتمین-جایزه-شهید-آوینی