سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند های بلند(بخش ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/selected_films14/doc90 Thu, 28 Jan 2021 12:09:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:09:02 GMT مستند های بلند(بخش ملی) 60 آنجا سپیده‎ دم http://www.irandocfest.ir/fa/news/7897/آنجا-سپیده-دم کارگردان: محسن جهانی و هاشم مسعودی ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:16:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7897/آنجا-سپیده-دم آیینه دار http://www.irandocfest.ir/fa/news/7896/آیینه-دار کارگردان: پویان کاظمی ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:14:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7896/آیینه-دار انیمیشن ایرانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/7895/انیمیشن-ایرانی کارگردان: مهرداد شیخان ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:09:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7895/انیمیشن-ایرانی ایاقچی http://www.irandocfest.ir/fa/news/7894/ایاقچی کارگردان: محمدحسن دامن زن ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:07:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7894/ایاقچی ایساتیس http://www.irandocfest.ir/fa/news/7893/ایساتیس علیرضا دهقان ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:06:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7893/ایساتیس جاهای خالی پر شود http://www.irandocfest.ir/fa/news/7892/جاهای-خالی-پر-شود کارگردان: عطیه زارع آرندی ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:05:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7892/جاهای-خالی-پر-شود چشم ایرانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/7891/چشم-ایرانی کارگردان: ساسان فلاح فر ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:02:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7891/چشم-ایرانی خانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7890/خانه کارگردان: افسانه سالاری ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 18:01:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7890/خانه نام فیلم : داغ قره باغ http://www.irandocfest.ir/fa/news/7889/نام-فیلم-داغ-قره-باغ کارگردان : سینا حسین پور اصل ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 17:58:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7889/نام-فیلم-داغ-قره-باغ نام فیلم : ساکنین طبقه ی بالای لاله زار http://www.irandocfest.ir/fa/news/7888/نام-فیلم-ساکنین-طبقه-ی-بالای-لاله-زار اطلاعات : کارگردان: فریبا رییسی ]]> مستند های بلند(بخش ملی) Mon, 14 Dec 2020 17:55:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7888/نام-فیلم-ساکنین-طبقه-ی-بالای-لاله-زار