سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند کوتاه) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/short Sat, 08 May 2021 18:01:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:01:44 GMT مسابقه ملی (مستند کوتاه) 60 صف سلام http://www.irandocfest.ir/fa/news/4192/صف-سلام کارگردان: هادی آفريده/29 دقیقه / Full HD/ 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 08 Jan 2019 08:13:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4192/صف-سلام آشنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/3678/آشنگ کارگردان: محمدصادق اسماعيلی/ 30 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:43:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3678/آشنگ آنام http://www.irandocfest.ir/fa/news/3677/آنام کارگردان: مريم حق‌پناه/ 29 دقیقه / HD / 1396 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:41:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3677/آنام استشهادی برای خانعلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3676/استشهادی-خانعلی کارگردان: آرمان قلی‌پور دشتکی/ 15 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:40:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3676/استشهادی-خانعلی اصول بازی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3675/اصول-بازی کارگردان: صادق داوری‌فر/ 28 دقیقه / Full HD / 1396 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:39:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3675/اصول-بازی اهل آب http://www.irandocfest.ir/fa/news/3674/اهل-آب کارگردان: آزاده بی‌زارگيتی/ 30 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:38:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3674/اهل-آب بهای خون http://www.irandocfest.ir/fa/news/3673/بهای-خون کارگردان: مرجان خسروی/ 21 دقیقه / Full HD/ 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:37:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3673/بهای-خون بی‌سرزمين‌تر از باد http://www.irandocfest.ir/fa/news/3672/بی-سرزمين-تر-باد کارگردان: غلامرضا جعفری/ 26 دقیقه / Full HD/ 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:37:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3672/بی-سرزمين-تر-باد پرتره‌ی خانم فرخزاد http://www.irandocfest.ir/fa/news/3671/پرتره-ی-خانم-فرخزاد کارگردان: ماهور ميرشکاک/ 23 دقیقه / Full HD/ 1396 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:36:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3671/پرتره-ی-خانم-فرخزاد پرسپوليس – شيکاگو http://www.irandocfest.ir/fa/news/3670/پرسپوليس-شيکاگو کارگردان: اُرُد عطارپور/ 39 دقیقه / Full HD/ 1397 ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Sun, 09 Dec 2018 09:35:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3670/پرسپوليس-شيکاگو