سینما حقیقت - آخرين عناوين کارگاه ها http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/workshop Sat, 08 May 2021 18:02:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:02:54 GMT کارگاه ها 60 برنامه سمینارهای کارگاهی چهاردهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8087/برنامه-سمینارهای-کارگاهی-چهاردهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> کارگاه ها Wed, 16 Dec 2020 06:43:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8087/برنامه-سمینارهای-کارگاهی-چهاردهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت