سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند پرتره (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docportre Wed, 25 Nov 2020 14:52:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 14:52:56 GMT مستند پرتره (مسابقه ملی) 60 هیچ بزرگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5962/هیچ-بزرگ کارگردان: احمد سید کشمیری ]]> مستند پرتره (مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 10:56:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5962/هیچ-بزرگ همای ادب http://www.irandocfest.ir/fa/news/5961/همای-ادب کارگردان: بیژن شکرریز ]]> مستند پرتره (مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 10:05:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5961/همای-ادب نویسنده بودن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5960/نویسنده-بودن کارگردان: مصطفی آل احمد ]]> مستند پرتره (مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 10:05:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5960/نویسنده-بودن مجنون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5959/مجنون کارگردان: محمدعلی فارسی ]]> مستند پرتره (مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 10:03:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5959/مجنون قسمت شاعر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5958/قسمت-شاعر کارگردان: مرتضی ندایی ]]> مستند پرتره (مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 10:01:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5958/قسمت-شاعر رفتن به راه می‌پیوندد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5957/رفتن-راه-می-پیوندد کارگردان: سحر سلحشور ]]> مستند پرتره (مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 10:00:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5957/رفتن-راه-می-پیوندد آرامش در سنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5950/آرامش-سنگ کارگردان: علیرضا دهقان ]]> مستند پرتره (مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 09:30:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5950/آرامش-سنگ