سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند پرتره) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_mid Fri, 07 May 2021 00:07:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 07 May 2021 00:07:36 GMT مسابقه ملی (مستند پرتره) 60 یک زندگی تا باران http://www.irandocfest.ir/fa/news/4803/یک-زندگی-باران کارگردان: مجید لشگری ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 09:15:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4803/یک-زندگی-باران میرزا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4802/میرزا کارگردان: مازیار مشتاق گوهری ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 09:14:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4802/میرزا من اکبر اعتماداتم می‌ شکنم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4801/اکبر-اعتماداتم-می-شکنم کارگردان: سید احمد حسینی و احمدرضا گنجه ای ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 09:13:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4801/اکبر-اعتماداتم-می-شکنم ماروسیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4800/ماروسیا کارگردان: نوید میخک ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 09:09:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4800/ماروسیا گزارش شنبه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4799/گزارش-شنبه کارگردان: علی محمد قاسمی ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 09:05:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4799/گزارش-شنبه سکوت ساحل http://www.irandocfest.ir/fa/news/4798/سکوت-ساحل کارگردان: نادر معصومی ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 09:01:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4798/سکوت-ساحل سایه‌های روشن http://www.irandocfest.ir/fa/news/4797/سایه-های-روشن کارگردان: محمدرضا جهان پناه ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 08:58:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4797/سایه-های-روشن رنجوری http://www.irandocfest.ir/fa/news/4796/رنجوری کارگردان: مهرداد افتخاری ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 08:55:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4796/رنجوری در جستجوی گمنامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4795/جستجوی-گمنامی کارگردان: علیرضا کرمی ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 08:52:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4795/جستجوی-گمنامی خان آخر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4794/خان-آخر کارگردان: گل اندام صفری ]]> مسابقه ملی (مستند پرتره) Sun, 24 Feb 2019 08:49:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4794/خان-آخر