سینما حقیقت - آخرين عناوين اخبار http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/news Wed, 12 May 2021 12:02:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:02:53 GMT اخبار 60 حفظ سینمای مستند کمک به سینمای داستانی است/ لزوم تعامل دوسویه میان تلویزیون و جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/interview/7716/حفظ-سینمای-مستند-کمک-داستانی-لزوم-تعامل-دوسویه-میان-تلویزیون-جشنواره-سینما-حقیقت کارگردان مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» معتقد است حفظ سینمای مستند به غنای سینمای داستانی کمک می‌کند. ]]> جشنواره چهاردهم Tue, 01 Dec 2020 10:44:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/interview/7716/حفظ-سینمای-مستند-کمک-داستانی-لزوم-تعامل-دوسویه-میان-تلویزیون-جشنواره-سینما-حقیقت