سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/press/boltan Thu, 28 Jan 2021 12:49:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:49:04 GMT نشریه روزانه 60 شیرین نادری http://www.irandocfest.ir/fa/news/4383/شیرین-نادری تحصیلات: کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه سوره از سال 1375در بخش بین الملل انجمن سینمای جوانان ایران ، مشغول عرضه و بخش فیلم های کوتاه بوده است. نادری عضو هیئت انتخاب بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره سینما حقیقت و هیات داوری جشنواره فیلم کوتاه هامبورگ بوده است. وی از سال 1384 به عنوان مدیر بازرگانی انجمن سینمای جوان و سپس مرکز گسترش سینما مستند و تجربی، به بازاریابی فیلم های کوتاه، مستند، انیمیشن و فیلم های سینمایی اول پرداخته است. نادری هم اینک مدیر امور بین الملل مرگز گسترش سینما مستند و تجربی و مدیر بخش بین الملل و بازار فیلم مستند جشنواره سینما حقیقت است.   ]]> نشریه روزانه Tue, 22 Jan 2019 08:34:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4383/شیرین-نادری نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4339/نشریه-روزانه دریافت فایل ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 09:49:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4339/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4338/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز دوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 09:44:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4338/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4337/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز دوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 09:41:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4337/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4336/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز سوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 09:38:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4336/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4335/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز چهارم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:58:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4335/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4334/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز پنجم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:44:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4334/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4333/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز ششم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:28:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4333/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4332/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز هفتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:07:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4332/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4331/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز هشتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"   ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 07:21:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4331/نشریه-روزانه