سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_elmi Sat, 19 Jun 2021 22:08:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:08:01 GMT مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) 60 نیمروز مکران http://www.irandocfest.ir/fa/news/4831/نیمروز-مکران کارگردان: ماکان عاشوری ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 12:04:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4831/نیمروز-مکران مسیله سرزمین فراموش شده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4830/مسیله-سرزمین-فراموش-شده کارگردان: احمد فیضی ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 12:00:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4830/مسیله-سرزمین-فراموش-شده عقرب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4829/عقرب کارگردان: مسعود متانی ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 11:49:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4829/عقرب در پناه بلوط http://www.irandocfest.ir/fa/news/4828/پناه-بلوط کارگردان: مهدی نور محمدی ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 11:43:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4828/پناه-بلوط جبیر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4827/جبیر کارگردان: مسعود احمدی ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 11:39:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4827/جبیر تا به بیرجند http://www.irandocfest.ir/fa/news/4826/بیرجند کارگردان: سید مانی میر صادقی ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 11:36:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4826/بیرجند پرندگان در سرزمین برف و آفتاب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4825/پرندگان-سرزمین-برف-آفتاب کارگردان: فرشاد افشین پور ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 11:28:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4825/پرندگان-سرزمین-برف-آفتاب بانوی ارومیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4824/بانوی-ارومیه کارگردان: محمد احسانی ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 11:22:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4824/بانوی-ارومیه امپراطور http://www.irandocfest.ir/fa/news/4823/امپراطور کارگردان: ناصر ناصر پور ]]> مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی) Sun, 24 Feb 2019 11:20:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4823/امپراطور