سینما حقیقت - آخرين عناوين جدول نمایش http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/screen14 Thu, 28 Jan 2021 12:12:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:12:29 GMT جدول نمایش 60 جدول نمایش سامانه ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/7850/جدول-نمایش-سامانه چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> جدول نمایش Sun, 13 Dec 2020 10:43:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7850/جدول-نمایش-سامانه جدول نمایش روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7849/جدول-نمایش-روزانه چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> جدول نمایش Sun, 13 Dec 2020 10:35:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7849/جدول-نمایش-روزانه