سینما حقیقت - آخرين عناوين برگزیدگان :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/Selected Thu, 28 Jan 2021 13:04:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:04:47 GMT برگزیدگان 60 برگزیدگان دهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/2540/برگزیدگان-دهمین-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت جوایز دهمین جشنواره سینماحقیقت به شرح ذیل است: - مسابقه ملی: * بهترین فیلم مستند کوتاه (کارگردانی): مهدی اسدی (جمعه قالی) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین فیلم مستند نیمه‌بلند (کارگردانی): محمدرضا حافظی (راه بی‌عبور) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین فیلم مستند بلند (کارگردانی): محمد کارت (آوانتاژ) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 120 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین پژوهشگر: سیدوحید حسینی (بزم رزم) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین تصویربردار: حجت طاهری (پرندگان در سایه) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین صدا: آرش قاسمی (آوانتاژ و بزم رزم) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین تدوین: آرش لاهوتی (آبی کمرنگ) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین نویسنده متن: ناصر حبیبیان (کوپریتو) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین آهنگساز: صبا ندایی (آوانتاژ) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی * جایزه ویژه هیات داوران: محمدرضا وطن‌دوست (ننا) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال جایزه نقدی * جایزه ویژه دبیر جشنواره: هادی معصوم‌دوست (خوان بی خان) تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال جایزه نقدی * بهترین فیلم (تهیه‌کننده): مهتاب کرامتی (صفر تا سکو) و طهورا ابوالقاسمی(صفر تا سکو) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 140 میلیون ریال جایزه نقدی - جایزه شهید آوینی: بهترین فیلم کوتاه: پسرم (محمدمهدی خالقی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی بهترین فیلم نیمه‌بلند: ابوالفضل نیستان (محمدتقی رحمتی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی بهترین فیلم بلند: آبی کمرنگ (آرش لاهوتی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 120 میلیون ریال جایزه نقدی جایزه ویژه هیات داوران: ماجد نیسی (آن دو) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال جایزه نقدی جایزه ویژه دبیر جشنواره: انحصر ورثه (محمدعلی شعبانی) تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و 6 میلیون تومان جایزه نقدی جایزه ویژه مدافعان حرم: شام آخر (محمد قانع‌فرد) دریافت تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال جایزه نقدی - بخش خرد و تجربه جایزه اول: سعید آلبوعبادی (گاهی روی آب) لوح افتخار، نشان جشنواره و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی جایزه دوم: منوچهر مشیری (با زبان خاموش) لوح افتخار، نشان جشنواره و مبلغ 40 میلیون ریال جایزه نقدی جایزه سوم: سعید بهلولی (سایه‌های تنهایی) لوح افتخار، نشان جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی - مسابقه بین‌الملل: * مستندهای کوتاه و نیمه‌بلند: لوح تقدیر: سعید شریعتی (پسین) لوح بهترین فیلم کوتاه: نان و چای (سارا کاسکاس) تندیس جشنواره به همراه 3000 دلار جایزه نقدی بهترین فیلم نیمه‌بلند: مهدی قنواتی (همجا) تندیس جشنواره به همراه 4000 دلار وجه نقد جایزه ویژه هیات داوران: ایرنه دونیزیو (ساحل‌ها زیر آفتاب امن و امان شمال) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار * ‌مستند بلند: لوح تقدیر: محسن استادعلی (زنانگی) لوح بهترین فیلم بلند: آرش لاهوتی (آبی کمرنگ) تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند بلند به همراه مبلغ 5000 دلار جایزه نقدی جایزه ویژه هیات داوران: ویتالی مانسکی (زیر آفتاب) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار جوایز فیلم نت محسن استادعلی (زنانگی)، حسام اسلامی (متهمین دایره بیستم) و محمدرضا هاشمیان(رئیس الوزرا) دیپلم افتخار و مبلغ 70 میلیون ریال جایزه نقدی جایزه شبکه مستند سید وحید حسینی (بزم رزم) دیپلم افتخار ، نشان شبکه مستند و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی هنر و تجربه بهتاش صناعی ها و مریم مقدم (دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری) تندیس همراه ۸۰ میلیون ریال جایزه نقدی   ]]> برگزیدگان Sun, 18 Dec 2016 14:20:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2540/برگزیدگان-دهمین-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت