سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbi5 Thu, 06 May 2021 23:27:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:27:42 GMT جنبی بین الملل 60 بچه‌های دلبندم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6093/بچه-های-دلبندم '68/کره/2010 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 08:15:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6093/بچه-های-دلبندم سینما کره از آغاز تا امروز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6092/سینما-کره-آغاز-امروز '70/ایتالیا/2010 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 08:08:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6092/سینما-کره-آغاز-امروز کومدا- باند صدا برای زندگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6091/کومدا-باند-صدا-زندگی '52/لهستان/2010 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 08:06:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6091/کومدا-باند-صدا-زندگی بیماری جنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6090/بیماری-جنگ '9/فرانسه/2010 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 08:03:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6090/بیماری-جنگ مجتمع هالیوود http://www.irandocfest.ir/fa/news/6089/مجتمع-هالیوود '85/آمریکا/2011 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 08:00:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6089/مجتمع-هالیوود جنبش راستا http://www.irandocfest.ir/fa/news/6088/جنبش-راستا 90/فرانسه/2010 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 07:56:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6088/جنبش-راستا قدرت سیاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6087/قدرت-سیاه '92/سوئد-آمریکا/2010 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 07:54:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6087/قدرت-سیاه من با تمام روستا ازدواج خواهم کرد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6086/تمام-روستا-ازدواج-خواهم '57/صربستان/2010 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 07:51:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6086/تمام-روستا-ازدواج-خواهم کرولیک http://www.irandocfest.ir/fa/news/6085/کرولیک 73/رومانی/2011 ]]> جنبی بین الملل Tue, 09 Jul 2019 07:48:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6085/کرولیک خداحافظ  آسمان آبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6061/خداحافظ-آسمان-آبی کارگردان: پاتریک پاسین ]]> جنبی بین الملل Mon, 08 Jul 2019 07:38:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6061/خداحافظ-آسمان-آبی