سینما حقیقت - آخرين عناوين انتشارات http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/publications Fri, 25 Sep 2020 09:57:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 25 Sep 2020 09:57:33 GMT انتشارات 60 هنر و دقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/1506/هنر-دقت تاليف: مايكل اوپيتس / احمد الستي ترجمه:محمد همتي ]]> انتشارات Tue, 15 Dec 2015 15:01:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1506/هنر-دقت