سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب مستندهای کوتاه :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/entekhabkotah14 Thu, 28 Jan 2021 12:26:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:26:05 GMT هیئت انتخاب مستندهای کوتاه 60 فخرالدین سیدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8251/فخرالدین-سیدی تحصیلات: کارشناسی سینما و تلویزیون آثار: ساخت مجموعه مستند عبور از صحاری  ایران، آرمان شهری  در ریگزار ، خاطرات نگاتیو و قصه آب تهران سایر: نگارش رمان مسافر قاره ششم، سلطان شکلات و چند نمایشنامه ]]> هیئت انتخاب مستندهای کوتاه Fri, 18 Dec 2020 10:07:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8251/فخرالدین-سیدی امیر اُصانلو http://www.irandocfest.ir/fa/news/8250/امیر-ا-صانلو تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی آثار:  ساخت مستند پیرمرد و خواننده، حلب:سکوت جنگ، تظاهرات عشق، ماندنی ها ،تئوری زباله، پدر پسر گلوله ، عامه پسند   ]]> هیئت انتخاب مستندهای کوتاه Fri, 18 Dec 2020 10:06:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8250/امیر-ا-صانلو الهام اسدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8249/الهام-اسدی  تحصیلات: کارشناسی گرافیک، کارشناسی عرفان و ادیان ملل آثار: ساخت مستند سبز است رنگ، پوت، نان و نور، نشان سایر: پژوهشگر مستند در شبکه ZDF  آلمان، عضو هیات انتخاب بخش فیلم های آزاد جشنواره تصویر سال، عضو کمیته عضوگیری انجمن مستندسازان سینمای ایران ]]> هیئت انتخاب مستندهای کوتاه Fri, 18 Dec 2020 10:05:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8249/الهام-اسدی