سینما حقیقت - آخرين عناوين پرتره (جنبی بین الملل) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/docportrejanbi13 Sat, 12 Jun 2021 16:31:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:31:38 GMT پرتره (جنبی بین الملل) 60 آندره‌ی تارکوفسکی. یک نیایش سینمایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6940/آندره-ی-تارکوفسکی-یک-نیایش-سینمایی کارگردان: آندره‌ی آندریوویچ تارکوفسکی ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:55:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6940/آندره-ی-تارکوفسکی-یک-نیایش-سینمایی فلینی هرگز پایان نمی‌یابد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6939/فلینی-هرگز-پایان-نمی-یابد کارگردان: یوجینو کاپوچو ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:53:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6939/فلینی-هرگز-پایان-نمی-یابد فلاویو- نکوداشت فلاویو بوچی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6938/فلاویو-نکوداشت-بوچی کارگردان: ریکاردو زینا ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:52:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6938/فلاویو-نکوداشت-بوچی فورمن علیه فورمن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6937/فورمن-علیه کارگردان: هلنا ترشتیکوا، یاکوب هینا ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:51:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6937/فورمن-علیه یاد درختان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6936/یاد-درختان کارگردان: صهیب قسم‌الباری مصطفی ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:50:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6936/یاد-درختان شبح پیتر سلرز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6935/شبح-پیتر-سلرز کارگردان: پیتر مداک ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:48:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6935/شبح-پیتر-سلرز توقف‌ناپذیر: شان اسکالی و هنر همه چیز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6934/توقف-ناپذیر-شان-اسکالی-هنر-همه-چیز کارگردان: نیک ویلینگ ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:47:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6934/توقف-ناپذیر-شان-اسکالی-هنر-همه-چیز آنچه ناتمام گذاشتیم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6933/آنچه-ناتمام-گذاشتیم کارگردان: مریم غنی ]]> پرتره (جنبی بین الملل) Tue, 03 Dec 2019 13:45:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6933/آنچه-ناتمام-گذاشتیم