سینما حقیقت - آخرين عناوين جوایز http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/priz Sat, 31 Jul 2021 06:26:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:26:41 GMT جوایز 60 جوایز دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/1651/جوایز-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران سینما حقیقت ]]> جوایز Mon, 20 Jun 2016 12:38:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1651/جوایز-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران