سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/press/poster4 Sat, 12 Jun 2021 15:26:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 15:26:14 GMT پوستر 60 پوستر اصلی چهارمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6449/پوستر-اصلی-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت ]]> پوستر Sun, 01 Sep 2019 09:52:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6449/پوستر-اصلی-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت