سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی بلند(بیش از60) http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/longfilmm Thu, 06 May 2021 23:47:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:47:24 GMT مسابقه ملی بلند(بیش از60) 60 گوریا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5136/گوریا کارگردان: لیلا فولادوند و محمد حسین نظری ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 09:09:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5136/گوریا من می‌خوام شاه بشم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5135/می-خوام-شاه-بشم کارگردان: مهدی گنجی ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 09:07:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5135/می-خوام-شاه-بشم  کد 6 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5134/کد-6 کارگردان: امیرضا جلالیان ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 09:00:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5134/کد-6 فیه ما فیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5133/فیه کارگردان: صادق داوری فر ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 08:58:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5133/فیه فلک ناز http://www.irandocfest.ir/fa/news/5132/فلک-ناز  کارگردان: سحر سلحشور ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 08:56:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5132/فلک-ناز عیار مشروطه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5131/عیار-مشروطه کارگردان: محمود یار محمدلو ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 08:54:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5131/عیار-مشروطه طلب فیض http://www.irandocfest.ir/fa/news/5130/طلب-فیض کارگردان: سید محمد صادق جعفری ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 08:52:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5130/طلب-فیض شش قرن و شش سال http://www.irandocfest.ir/fa/news/5129/شش-قرن-سال کارگردان: مجتبی میر تهماسب ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 08:17:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5129/شش-قرن-سال گزارش یک بازپرس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5128/گزارش-یک-بازپرس کارگردان: محسن خانجهانی ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 07:52:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5128/گزارش-یک-بازپرس سفر بی پایان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5127/سفر-بی-پایان کارگردان: سعید تارازی ]]> مسابقه ملی بلند(بیش از60) Mon, 11 Mar 2019 07:50:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5127/سفر-بی-پایان