سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/publications/daily_bulletin Sat, 08 May 2021 18:07:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:07:16 GMT نشریه روزانه 60 به امید دهمین حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/1620/امید-دهمین-حقیقت نشریه روزانه شماره هشت را بصورت فایل پی دی اف (PDF) دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Mon, 21 Dec 2015 13:10:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1620/امید-دهمین-حقیقت سینمای مستند ایران درخشان است http://www.irandocfest.ir/fa/news/1603/سینمای-مستند-ایران-درخشان نشریه روزانه شماره هفت را بصورت فایل پی دی اف (PDF) دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Sun, 20 Dec 2015 09:21:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1603/سینمای-مستند-ایران-درخشان گفت وگو با مجتبی راعی: مستند جامعه را عقلانی تر می کند http://www.irandocfest.ir/fa/news/1589/گفت-وگو-مجتبی-راعی-مستند-جامعه-عقلانی-تر-می-کند نشریه روزانه شماره ششم را بصورت فایل پی دی اف (PDF) دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Dec 2015 07:55:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1589/گفت-وگو-مجتبی-راعی-مستند-جامعه-عقلانی-تر-می-کند گفت وگو با خسرو سینایی: مستندساز نباید دست به عصا راه برود http://www.irandocfest.ir/fa/news/1588/گفت-وگو-خسرو-سینایی-مستندساز-نباید-دست-عصا-راه-برود پنجمین شماره نشریه روزانه سینما حقیقت را از اینجا دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Dec 2015 07:50:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1588/گفت-وگو-خسرو-سینایی-مستندساز-نباید-دست-عصا-راه-برود سینمای داستانی باید از سینمای مستند تاثیر بگیرد http://www.irandocfest.ir/fa/news/1587/سینمای-داستانی-باید-مستند-تاثیر-بگیرد نشریه شماره چهار در اختیار مخاطبان قرار گرفت ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Dec 2015 07:45:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1587/سینمای-داستانی-باید-مستند-تاثیر-بگیرد تلویزیون از سینمای مستند جا مانده است http://www.irandocfest.ir/fa/news/1491/تلویزیون-سینمای-مستند-جا-مانده سومین نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را به بصورت PDF دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Tue, 15 Dec 2015 13:12:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1491/تلویزیون-سینمای-مستند-جا-مانده ملاقات با شماره یک http://www.irandocfest.ir/fa/news/1453/ملاقات-شماره-یک نخستین نشریه روزانه جشنواره سینما حقیقت را دریافت نمایید ]]> نشریه روزانه Mon, 14 Dec 2015 19:00:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1453/ملاقات-شماره-یک