سینما حقیقت - آخرين عناوين فراخوان عمومی http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/call_for_entries Wed, 25 Nov 2020 06:09:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 06:09:14 GMT فراخوان عمومی 60 فراخوان سومين جشنواره بين‌المللي  http://www.irandocfest.ir/fa/news/6533/فراخوان-سومين-جشنواره-بين-المللي     23 تا 28 مهر ماه 1388- تهران ]]> فراخوان عمومی Sat, 09 Nov 2019 07:43:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6533/فراخوان-سومين-جشنواره-بين-المللي