سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند اجتماعی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docejtemaei Wed, 12 May 2021 13:58:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:58:11 GMT مستند اجتماعی(مسابقه ملی) 60 تامان خالا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5956/تامان-خالا کارگردان: علی دلکاری ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 08:39:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5956/تامان-خالا پرچین راز http://www.irandocfest.ir/fa/news/5955/پرچین-راز کارگردان: احمد جان میرزایی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 08:36:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5955/پرچین-راز بودن یا نبودن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5954/بودن-یا-نبودن کارگردان: حسن لطفی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 08:35:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5954/بودن-یا-نبودن بانوی مبارز http://www.irandocfest.ir/fa/news/5953/بانوی-مبارز کارگردان: پناه بر خدا رضایی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 08:34:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5953/بانوی-مبارز انسانم آرزوست http://www.irandocfest.ir/fa/news/5952/انسانم-آرزوست کارگردان: محمدعلی هاشمی زهی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 08:33:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5952/انسانم-آرزوست ابن الرضا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5951/ابن-الرضا کارگردان: احمد شریف زاده ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 08:32:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5951/ابن-الرضا یک منهای دو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5949/یک-منهای-دو کارگردان: سید ابراهیم عمادی ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 07:18:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5949/یک-منهای-دو یک آن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5948/یک کارگردان: رایا نصیری ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 07:17:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5948/یک وضعیت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5947/وضعیت کارگردان: امین اکبری فخر نژاد ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 07:15:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5947/وضعیت هفت شهر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5946/هفت-شهر کارگردان: شاهد سلطانی آزاد ]]> مستند اجتماعی(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 07:14:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5946/هفت-شهر