سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند اجتماعی) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_ejtemaei Sat, 12 Jun 2021 15:23:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 15:23:15 GMT مسابقه ملی (مستند اجتماعی) 60 موکول به فردا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4777/موکول-فردا کارگردان: بهناز عابدی، الهام نویدفر ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Sat, 23 Feb 2019 06:11:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4777/موکول-فردا لطفا با لبخند وارد شوید http://www.irandocfest.ir/fa/news/4776/لطفا-لبخند-وارد-شوید کارگردان: رضا عباسی ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Sat, 23 Feb 2019 06:08:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4776/لطفا-لبخند-وارد-شوید کمی بالاتر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4775/کمی-بالاتر کارگردان: لقمان خالدی ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Sat, 23 Feb 2019 06:06:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4775/کمی-بالاتر قوناق قوشلار(پرندگان مهاجر) http://www.irandocfest.ir/fa/news/4774/قوناق-قوشلار-پرندگان-مهاجر کارگردان: حسین دادگر ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Sat, 23 Feb 2019 06:05:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4774/قوناق-قوشلار-پرندگان-مهاجر قاب خالی رویاها http://www.irandocfest.ir/fa/news/4773/قاب-خالی-رویاها کارگردان: محمد اسکندری ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Sat, 23 Feb 2019 06:03:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4773/قاب-خالی-رویاها عشق ماشین http://www.irandocfest.ir/fa/news/4770/عشق-ماشین کارگردان: امین آزاد ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Sat, 23 Feb 2019 05:17:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4770/عشق-ماشین عروسک کاموایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4767/عروسک-کاموایی کارگردان: عزت الله پروازه ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Wed, 20 Feb 2019 12:02:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4767/عروسک-کاموایی طعمی از زندگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4766/طعمی-زندگی کارگردان: ابوالفضل کریمی اصل ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Wed, 20 Feb 2019 12:00:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4766/طعمی-زندگی سفره http://www.irandocfest.ir/fa/news/4765/سفره کارگردان: سمیه اشتری ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Wed, 20 Feb 2019 11:57:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4765/سفره سفر یک مسافر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4764/سفر-یک-مسافر کارگردان: عباس روزبهانی ]]> مسابقه ملی (مستند اجتماعی) Wed, 20 Feb 2019 11:55:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4764/سفر-یک-مسافر