سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب و داوری http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise Fri, 07 May 2021 00:39:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 07 May 2021 00:39:11 GMT هیئت انتخاب و داوری 60 علی لقمانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8372/علی-لقمانی ]]> هیئت انتخاب و داوری Sun, 20 Dec 2020 08:51:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8372/علی-لقمانی