سینما حقیقت - آخرين عناوين تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/meltarikh4 Sat, 12 Jun 2021 16:11:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:11:05 GMT تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) 60 یابندگان حلقه گمشده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6264/یابندگان-حلقه-گمشده کارگردان: احمد ظریف رفتار ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 10:16:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6264/یابندگان-حلقه-گمشده یابندگان حلقه گمشده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6263/یابندگان-حلقه-گمشده کارگردان: احمد ظریف رفتار ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 09:22:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6263/یابندگان-حلقه-گمشده مردمی که همه چیز همه چیز همه چیز دارند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6262/مردمی-همه-چیز کارگردان: شهرام درخشان ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 09:17:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6262/مردمی-همه-چیز کول فرح http://www.irandocfest.ir/fa/news/6261/کول-فرح کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 09:14:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6261/کول-فرح کوچه آلبالو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6260/کوچه-آلبالو کارگردان: کریم فائقیان ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 09:06:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6260/کوچه-آلبالو  صدای تاریخ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6259/صدای-تاریخ کارگردان: سید علی غمخواری ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 09:04:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6259/صدای-تاریخ شاه دژ، قلعه ای در باد و خواب http://www.irandocfest.ir/fa/news/6258/شاه-دژ-قلعه-باد-خواب کارگردان: مرتضی شاملی ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 09:02:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6258/شاه-دژ-قلعه-باد-خواب سیراف http://www.irandocfest.ir/fa/news/6257/سیراف کارگردان: مهدی اسدی ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 08:59:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6257/سیراف سردار اکرم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6256/سردار-اکرم کارگردان: سید صلاح الدین رحیمی ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 08:57:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6256/سردار-اکرم ستاره صبح http://www.irandocfest.ir/fa/news/6255/ستاره-صبح کارگردان: معین شافعی ]]> تاریخ و تمدن (مسابقه ملی) Wed, 21 Aug 2019 08:23:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6255/ستاره-صبح