سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/mosabeghe13nime Sat, 31 Jul 2021 07:51:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:51:45 GMT مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) 60 آتش http://www.irandocfest.ir/fa/news/6791/آتش کارگردان: احسان مقدسی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 14:50:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6791/آتش آدور http://www.irandocfest.ir/fa/news/6790/آدور کارگردان: محمدصادق اسماعيلی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 14:42:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6790/آدور جمیله http://www.irandocfest.ir/fa/news/6789/جمیله کارگردان: محمدباقر شاهين ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 14:11:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6789/جمیله چشم‌ها و دست‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6788/چشم-ها-دست-ها کارگردان: پناه‌برخدا رضايی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 14:09:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6788/چشم-ها-دست-ها خانم و آقای تامپ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6787/خانم-آقای-تامپ کارگردان: فرهاد ورهرام ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 14:06:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6787/خانم-آقای-تامپ رويای سياه http://www.irandocfest.ir/fa/news/6786/رويای-سياه کارگردان: اُرد عطارپور ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 14:04:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6786/رويای-سياه سوسن در سحر می‌شکفد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6785/سوسن-سحر-می-شکفد کارگردان: روح‌الله اکبری ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 14:02:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6785/سوسن-سحر-می-شکفد سینما چهارباغ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6784/سینما-چهارباغ کارگردان: عليرضا منصوری ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 13:59:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6784/سینما-چهارباغ شیب تند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6780/شیب-تند کارگردان: لقمان خالدی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 13:28:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6780/شیب-تند قصری با دیوارهای قرمز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6779/قصری-دیوارهای-قرمز کارگردان: عباس رزيجی ]]> مستند نیمه بلند(مسابقه ملی) Sat, 30 Nov 2019 13:18:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6779/قصری-دیوارهای-قرمز