سینما حقیقت - آخرين عناوين کارگاهها :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/workshop Sat, 12 Jun 2021 15:34:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 15:34:14 GMT کارگاهها 60 برنامه کارگاه های دوازدهمین دوره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4164/برنامه-کارگاه-های-دوازدهمین-دوره-سینما-حقیقت       تاریخ برگزاری    ساعت شروع کارگاه " 14 تا 15:50"        ساعت شروع کارگاه  "16:10 تا 18" یکشنبه   18/9/97   ساختار دراماتیک در سینمای مستند** همایون امامی مستند سینمایی محمد رضا اصلانی دوشنبه 19/9/97   دراماتوروژی در فیلم مستند "جیان فرانکو پانونه "    مستر کلاس فیلم برداری کلر پیژمان سه شنبه 20/9/97   نقش صدا در فیلم مستند ضبط صدای سر صحنه" ویژگی های تکنیکی،بایدها و نبایدها" (بررسی موسیقی و صدای فیلم الماس سفید ورنر هرتزوک) اریک اشپیتزرمارلین     نقش صدا در فیلم مستند ضبط صدای سر صحنه" ویژگی های تکنیکی،بایدها و نبایدها"  اریک اشپیتزرمارلین   چهار شنبه 21/9/97 نقش صدا  در فیلم مستند طراحی صدا و موسیقی اریک اشپیتزرمارلین نقش صدا در فیلم مستند نقش خاستگاه فرهنگی در طراحی صدا و موسیقی اریک اشپیتزرمارلین پنج شنبه 22/9/97                                                             جمعه 23/9/97 طراحی آغاز و پایان در فیلم مستند دکتر احمد الستی،مهرداد اسکویی طراحی آغاز و پایان در فیلم مستند دکتر احمد الستی،مهرداد اسکویی شنبه 24/9/97                                                                         یکشنبه 25/9/97         ]]> کارگاهها Sun, 06 Jan 2019 10:12:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4164/برنامه-کارگاه-های-دوازدهمین-دوره-سینما-حقیقت