سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب و داوری ملی http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/Jurise/davari6 Wed, 12 May 2021 12:04:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 12:04:05 GMT هیئت انتخاب و داوری ملی 60 سعید ابوطالب http://www.irandocfest.ir/fa/news/5788/سعید-ابوطالب (مستند ساز و مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Wed, 22 May 2019 06:41:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5788/سعید-ابوطالب مجتبی محمدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5783/مجتبی-محمدی (مستند ساز و مدرس سینما) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Tue, 21 May 2019 08:38:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5783/مجتبی-محمدی مرتضی شاملی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5781/مرتضی-شاملی (فیلمساز و محقق اجتماعی) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Tue, 21 May 2019 08:32:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5781/مرتضی-شاملی ذبیح الله رحمانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5780/ذبیح-الله-رحمانی (تهیه کننده و نویسنده) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Tue, 21 May 2019 08:30:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5780/ذبیح-الله-رحمانی سید حسین حق‌گو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5779/سید-حسین-حق-گو (مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Tue, 21 May 2019 08:27:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5779/سید-حسین-حق-گو رهبر قنبری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5764/رهبر-قنبری (نویسنده و کارگردان سینما) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Mon, 20 May 2019 08:20:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5764/رهبر-قنبری مهرداد غفار زاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/5763/مهرداد-غفار-زاده (نویسنده و کارگردان) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Mon, 20 May 2019 08:18:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5763/مهرداد-غفار-زاده پناه بر‌خدا رضایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5762/پناه-بر-خدا-رضایی (مستندساز و کارگردان سینما) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Mon, 20 May 2019 08:14:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5762/پناه-بر-خدا-رضایی رضا درستکار http://www.irandocfest.ir/fa/news/5761/رضا-درستکار (منتقد سینما، مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Mon, 20 May 2019 08:12:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5761/رضا-درستکار پدرام اکبری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5760/پدرام-اکبری (تهیه کننده و مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب و داوری ملی Mon, 20 May 2019 08:09:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5760/پدرام-اکبری