سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/toolbar_menu/publications/poster Sat, 12 Jun 2021 16:39:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:39:03 GMT پوستر 60 نهمین دوره جشنواره فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4715/نهمین-دوره-جشنواره-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید. ]]> پوستر Tue, 12 Feb 2019 11:04:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4715/نهمین-دوره-جشنواره-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت کاتالوک http://www.irandocfest.ir/fa/news/1397/کاتالوک دریافت کاتالوگ نهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> پوستر Mon, 14 Dec 2015 18:43:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1397/کاتالوک بزرگداشت محمدرضا مقدسیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/1204/بزرگداشت-محمدرضا-مقدسیان دریافت پوستر با کیفیت مطلوب ]]> پوستر Mon, 07 Dec 2015 15:44:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1204/بزرگداشت-محمدرضا-مقدسیان بزرگداشت مرتضی ندایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/1203/بزرگداشت-مرتضی-ندایی دریافت پوستر با کیفیت مطلوب ]]> پوستر Mon, 07 Dec 2015 15:42:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1203/بزرگداشت-مرتضی-ندایی