سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_dini Sat, 19 Jun 2021 23:33:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:33:40 GMT مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) 60 یادداشت های عراق http://www.irandocfest.ir/fa/news/4822/یادداشت-های-عراق کارگردان: حسام اسلامی ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 11:16:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4822/یادداشت-های-عراق مسافر طوفان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4821/مسافر-طوفان کارگردان: علی عبدی پور ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 11:14:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4821/مسافر-طوفان  لطفا بوق بزنید http://www.irandocfest.ir/fa/news/4820/لطفا-بوق-بزنید کارگردان: رضا فرهمند ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 11:11:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4820/لطفا-بوق-بزنید لبیک http://www.irandocfest.ir/fa/news/4819/لبیک کارگردان: وحید امیرخانی ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 11:02:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4819/لبیک شما چه کسی هستید؟ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4818/کسی-هستید کارگردان: وحید چاووش ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 10:45:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4818/کسی-هستید سرزمین آمرزش http://www.irandocfest.ir/fa/news/4817/سرزمین-آمرزش کارگردان: محمد تقی درنشان ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 10:42:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4817/سرزمین-آمرزش خدایخانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4816/خدایخانه کارگردان: فضل اله تاری ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 10:39:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4816/خدایخانه خدا اشتباه نمی کند http://www.irandocfest.ir/fa/news/4815/خدا-اشتباه-نمی-کند کارگردان: بهروز نورانی پور ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 10:34:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4815/خدا-اشتباه-نمی-کند تفتان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4814/تفتان کارگردان: هوشنگ میرزایی ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 10:27:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4814/تفتان اسب چوبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4813/اسب-چوبی کارگردان: مهدی بخشی مقدم ]]> مسابقه ملی (مستند دینی و آیینی) Sun, 24 Feb 2019 10:24:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4813/اسب-چوبی