سینما حقیقت - آخرين عناوين داوران مسابقه ملی http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/DAVARAI14 Thu, 28 Jan 2021 13:15:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:15:07 GMT داوران مسابقه ملی 60 حسام اسلامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8378/حسام-اسلامی ]]> داوران مسابقه ملی Sun, 20 Dec 2020 09:56:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8378/حسام-اسلامی مرتضی پایه شناس http://www.irandocfest.ir/fa/news/8377/مرتضی-پایه-شناس ]]> داوران مسابقه ملی Sun, 20 Dec 2020 09:55:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8377/مرتضی-پایه-شناس آیدا پناهنده http://www.irandocfest.ir/fa/news/8376/آیدا-پناهنده ]]> داوران مسابقه ملی Sun, 20 Dec 2020 09:54:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8376/آیدا-پناهنده خسرو دهقان http://www.irandocfest.ir/fa/news/8375/خسرو-دهقان ]]> داوران مسابقه ملی Sun, 20 Dec 2020 09:54:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8375/خسرو-دهقان علی راضی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8374/علی-راضی ]]> داوران مسابقه ملی Sun, 20 Dec 2020 09:53:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8374/علی-راضی سیدسلیم غفوری http://www.irandocfest.ir/fa/news/8373/سیدسلیم-غفوری ]]> داوران مسابقه ملی Sun, 20 Dec 2020 09:52:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8373/سیدسلیم-غفوری