سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب ملی http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/reviewers/Section60/meli_short Thu, 26 Nov 2020 07:32:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 07:32:48 GMT هیئت انتخاب ملی 60 مهناز مظاهری http://www.irandocfest.ir/fa/news/4914/مهناز-مظاهری متولد1346/تهران ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 02 Mar 2019 09:46:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4914/مهناز-مظاهری سعید قطبی‌زاده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4913/سعید-قطبی-زاده متولد:1330/تهران ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 02 Mar 2019 09:43:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4913/سعید-قطبی-زاده فرحناز شریفی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4912/فرحناز-شریفی متولد1355/رشت ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 02 Mar 2019 09:35:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4912/فرحناز-شریفی مسعود سفلایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4911/مسعود-سفلایی متولد1360 ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 02 Mar 2019 09:31:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4911/مسعود-سفلایی کاوه بهرامی مقدم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4910/کاوه-بهرامی-مقدم متولد1330/تهران ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 02 Mar 2019 09:27:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4910/کاوه-بهرامی-مقدم شهرام درخشان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4909/شهرام-درخشان متولد1347/کرج ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 02 Mar 2019 09:25:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4909/شهرام-درخشان مسعود امینی تیرانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4908/مسعود-امینی-تیرانی متولد1350/نجف آباد ]]> هیئت انتخاب ملی Sat, 02 Mar 2019 09:20:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4908/مسعود-امینی-تیرانی