سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش ویژه http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/selected_films/docspcial4 Sat, 19 Sep 2020 11:04:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Sep 2020 11:04:04 GMT بخش ویژه 60 من میتوانم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6365/میتوانم کارگردان: شیرکو سالک ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 10:04:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6365/میتوانم معلم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6364/معلم کارگردان: محمد علی فارسی ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 10:03:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6364/معلم گنبد دوار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6363/گنبد-دوار کارگردان: کاوه بهرامی مقدم ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 10:01:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6363/گنبد-دوار عبور از صخره‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/6362/عبور-صخره-ها کارگردان: حجت اله حافظی ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 09:59:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6362/عبور-صخره-ها در پس دیوار می‌گریم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6361/دیوار-می-گریم کارگردان: هوشنگ میرزایی ]]> بخش ویژه Mon, 26 Aug 2019 09:55:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6361/دیوار-می-گریم