سینما حقیقت - پربيننده ترين عناوين مسابقه ملی(مستند های نیمه بلند) http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghenim Tue, 24 Nov 2020 01:55:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 01:55:23 GMT مسابقه ملی(مستند های نیمه بلند) 60