سینما حقیقت 15 آذر 1397 ساعت 12:50 http://www.irandocfest.ir/fa/news/3609/کاتالوگ-جشنواره -------------------------------------------------- عنوان : کاتالوگ جشنواره -------------------------------------------------- دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت متن : دریافت کاتالوگ دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت