سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 13:14 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4338/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره دوم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز دوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت نشریه روز دوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"