سینما حقیقت 10 آذر 1393 ساعت 12:22 http://www.irandocfest.ir/fa/news/500/طباطبا-یی-نژاد-سينماي-مستند-وجهي-نمادين-اين-زماني-آينه -------------------------------------------------- عنوان : طباطبا‌یی‌نژاد: سينماي مستند، وجهي نمادين و اين‌زماني از آينه است -------------------------------------------------- دبیر جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در آستانه برپایی این رویداد اظهار داشت که سينماي مستند، وجهي نمادين و اين‌زماني از آينه است تا زيبايي‌ها را بنماياند و زشتي‌ها را بپيرايد. متن : به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، متن کامل پیام سیّدمحمدمهدی طباطبایی نژاد به این شرح است: هوالحق در حكايتي كهن آمده است "خدا چون از خلقت آدمي فارغ شد، فرشتگان از او خواستند تا حقيقت را به آنان بنماياند. خداوند آينه اي آفريد و به دست فرشتگان داد. فرشتگان كه از خلقت آدمي به وجد آمده بودند با تماشاي آينه در حيرت شدند. آينه در ميان فرشتگان دست به دست مي شد كه ناگاه از عرش به زمين افتاد. تكه هاي آينه هر يك به سويي شد. هر كس قطعه يي يافت، خود را در آن ديد و گمان كرد كه اين تمامِ حقيقت است؛ اما حقيقت ميان مردمان بود و حقيقتِ كامل آنگاه حاصل شود كه مردمان تكه هاي آينه را به هم آرند" خوب رويان آينه مي جويند تا صورت خود در آن بينند و خط و خالي بر آن بيفزايند، يا اگر نقصاني يافتند بزدايند و چهره به كمال آورند. سينماي مستند، وجهي نمادين و اين زماني از آينه است. فيلم مستند مي خواهد و بايد كه اين گونه باشد، زيبايي ها را بنماياند و زشتي ها را بپيرايد. بــه بهـانه ي هشتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران سينما حقيقت آمده ايم تا تكه هاي آينه هامان را در قاب سينما گرد هم آوريم و حقيقتي كامل تر را نظاره كنيم. و اهل نظاره بايد كه خاصيت آينه بداند وگرنه عكس آينه را به آينه منسوب مي كند، در حالي كه به گفته مولانا درباره شمس: آينـه اي عكس تو رنگ كسي ست تو ز همـه رنگ جـدا بوده اي عزت شما مستدام سید محمد مهدی طباطبایی نژاد دبیر جشنواره سینما حقیقت