سینما حقیقت 25 آذر 1398 ساعت 15:16 http://www.irandocfest.ir/fa/news/7433/نخستین-روز-جشنواره-نگاه-دوربین -------------------------------------------------- عنوان : نخستین روز جشنواره از نگاه دوربین -------------------------------------------------- متن : اینجا ببنید