سینما حقیقت 18 دی 1397 ساعت 13:34 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4193/بقایا -------------------------------------------------- عنوان : بقایا -------------------------------------------------- ۱۴ دقیقه، هند، ۲۰۱۸ متن : کارگردان: آکشاتا دالوی فیلمنامه نویس: آکشاتا دالوی فیلمبردار: آکشاتا دالوی تدوین گر: آکشاتا دالوی خلاصه موضوع: تصویر یک زمانه، یک شهر و یک مرد. زمان، گذشته. شهر، شهرهای درجه دوی هند که هویت فرهنگی خود را حفظ کنند. بومیان شهر بلگائوم خانه های اجدادی خود را ترک می کنند و برای آینده ای بهتر از آن می روند. ما می خواهیم داستان این خانه ها را کشف کنیم؛ نظم طبیعی این فضاها و شیوه حرکت مردم در آنها را مشاهده کنیم. این فیلم برای انتقال تجربه برشی از زندگی در فضای شهری معاصر هند ساخته شده سات. فیلم شناسی: این مستند اولین فیلم کارگردان است.