سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 13:08 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4336/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره سوم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز سوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت نشریه روز سوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"